FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

eShop

analýza půdy systémem Veris MSP3


analýza půdy systémem Veris MSP3
Vaše cena
300 Kč
Vaše cena s DPH
363 Kč
P/N
LFC500
Skladem
>5 kusů
analýza půdy systémem Veris MSP3

Mobilní senzorová platforma Veris MSP3 je unikátní pojízdná laboratoř pro měření několika půdních vlastností. Výsledky měření je možné použít samostatně - mapy organické hmoty, kationtové výměnné kapacity, pH půdy a povrchu půdy nebo v kombinaci. Kombinací map dostáváte podklad pro přípravu map variabilních výsevků nebo dalších vstupů.


MSP3 používá NIR senzor k určení obsahu organické hmoty ve vrstvě zpracovávané půdy. Textura půdy se mapuje měřením elektrické vodivosti v hloubkách 0-30 cm a 0-90 cm a tyto mapy poskytují cenné informace o stavu ornice, růstovém potenciálu a schopnosti zadržovat vodu. Měření pH se provádí za jízdy bez nutnosti zastavení, což zvyšuje denní výkonost odběru pH vzoků.


Systém má vlastní přijímač DGPS, ale může být také propojen se systémem RTK a komunikuje s tabletem v kabině. Stačí připojit napájecí kabel (12V) agregovat s vhodným traktorem a můžete zaznamenávat všechna data o vašem pozemku.


Níže uvedená cena je cena pronájmu přístroje na 1 ha při rozteči jízd 20 m. Traktor jakožto tažný prostředek pro MSP3 si musí zákazník zajistit sám a na vlastní náklady, popř. jej můžeme zajistit za nákladovou sazbu. Do objednávky v kolonce množství uveďte požadovaný počet hektarů.


Video :: Leták (PDF, 1.9 MB)S D Í L E T   N A :1.Mapování zrnitosti půdy a KVK prostřednictvím měření elektrické vodivosti půdy a tvorba přesných map půdní variability Vašich pozemků. Zrnitost je rozhodující faktor pro vodní kapacitu půdy a její schopnost vázat živiny.  1. Mapování obsahu organické hmoty v půdě pomocí optického senzoru, který se pohybuje pod úrovní posklizňových zbytků pod povrchem půdy. Obsah organické hmoty v půdě je úzce svázán s výnosovým potenciálem a je výborným podkladem pro variabilní výsevek, popř. dávku N.


  2. Mapování pH půdy za jízdy s použitím pH elektrody pro měření pH na 10 až 40 místech na 1 ha. Vápnění na základě map z MPS3 je přesnější než při použití podkladů z klasického vzorkování.


  3. Mapování nadmořské výšky povrchu pro určení mikroreliéfu pozemku.Důležité vlastnosti:


Pracovní rychlost 8 až 15 km/h
Měření pH za jízdy
Velmi spolehlivá data
Důležitý základ pro precizní zemědělství

*
Potřebujete
poradit?
*
©2024, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá tracking cookies - více informací.