FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

eShop

analýza půdy systémem Veris MSP3


analýza půdy systémem Veris MSP3
Vaše cena
300 Kč
Vaše cena s DPH
363 Kč
P/N
LFC500
Skladem
>5 kusů
analýza půdy systémem Veris MSP3

Mobilní senzorová platforma MSP3 je inovativní systém pro vzorkování půdy za jízdy, který kombinuje 3 automatické půdní senzory na jednom zařízení. Analýza probíhá přímo za jízdy stroje po pozemku:  1. Mapování zrnitosti půdy a KVK prostřednictvím měření elektrické vodivosti půdy a tvorba přesných map půdní variability Vašich pozemků. Zrnitost je rozhodující faktor pro vodní kapacitu půdy a její schopnost vázat posklizňových zbytků pod povrchem půdy. Obsah organické hmoty v půdě je úzce svázán s výnosovým potenciálem a je výborným podkladem pro variabilní výsevek, popř. dávku N.
  2. Mapování pH půdy za jízdy s použitím pH elektrody pro
    měření pH na 10 až 40 místech na 1 ha. Vápnění na základě map z MPS3 je přesnější než při použití podkladů z klasického vzorkování.živiny.
  3. Mapování obsahu organické hmoty v půdě pomocí optického senzoru, který se pohybuje pod úrovní

Níže uvedená cena je cena pronájmu přístroje na 1 ha při rozteči jízd 20 m. Traktor jakožto tažný prostředek pro MSP3 si musí zákazník zajistit sám a na vlastní náklady, popř. jej můžeme zajistit za nákladovou sazbu. Do objednávky v kolonce množství uveďte požadovaný počet hektarů.


Video :: Leták (PDF, 1.9 MB)S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2022, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá tracking cookies - více informací.