FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Nápověda

Nápověda


LeadingFarmers.cz je internetová obchodní zóna, která je výhradně zaměřená na oblast zemědělství. Provozuje jí akciová společnost Leading Farmers CZ, a.s.


Je to soukromá služba, která je určená zemědělským podnikům. Ostatní uživatelé mají k této aplikaci pouze omezený přístup, který v zásadě spočívá v přístupu k nabídce produktů a služeb.


LeadingFarmers.cz ovšem není pouze prodejním místem, ale je také informačním centrem, poradenským nástrojem. Naše společnost sleduje cíl spočívající v užší a efektivnější spolupráci se zemědělskými podniky a následně optimalizaci vstupů a zvyšování výnosů a tím i zlepšení celkových ekonomických výsledků. LeadingFarmers.cz je jedním z významných nástrojů, které pomáhají ke splnění tohoto cíle. Zároveň tento nástroj slouží k posílení pocitu sounáležitosti zemědělských výrobců. Společně tak můžeme pracovat na zlepšení produktivity, výměně informací a zvýšení ziskovosti v době, která klade před české zemědělce řadu obtížných otázek.


Naše společnost přiděluje každému zemědělskému podniku poradce, který bude prvořadou kontaktní osobou s uživatelem. Úkolem tohoto poradce je pomoci Vám využívat všechny možnosti a nabídky, které LeadingFarmers.cz poskytuje.


Nástroj pro vzdálenou podporu:
https://get.teamviewer.com/leadingfarmers
S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2024, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá tracking cookies - více informací.