FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Navigace a Autopiloty

Navigace a Autopiloty


Technologie navigačních displejů GPS pro zemědělství dodává naše společnost Leading Farmers CZ, a.s. na český trh již od roku 2002. V roce 2004 byl naší společností nainstalován první GPS autopilot v České republice. Od té doby prošel vývoj navigačních displejů a systémů automatického řízení několika fázemi vývoje. Stále se zdokonalující systémy dnes umožňují automatický pohyb strojů po pozemcích včetně otáčení na souvratích a to s opakovatelnou přesností až 2 cm. K tomu je nezbytný příjem korekčního signálu, ať už z jedné základnové stanice nebo ze sítě stanic RTK VRS.

Roboty


AGROINTELLI ROBOTTIautonomní nosič nářadí (PDF, 945 KB)

Systémy řízení zemědělských strojů


Manuální řízení
Pro tuto základní úroveň je nutné vybavit vozidlo navigačním displejem (obrazovkou). Při pohybu na pozemku pak obsluha sleduje diody na obrazovce displeje a řídí podle výchylky těchto diod.

Asistované řízení
U tohoto systému řízení je na hřídel volantu vozidla nasazen krokový elektromotor, který ovládá vozidlo s pomocí navigačního displeje (obrazovky) místo řidiče.

Automatické řízení vozidla „s přípravou“ Pokud je vozidlo vybaveno tzv. „přípravou pro automatické řízení“ připojí se navigační displej (obrazovka) a navigační kontroler (řídící jednotka) na již předem ve výrobě osazené hydraulické komponenty a senzor natočení kol. V tomto případě řízení se volant vozidla neotáčí – je ovládána přímo hydraulika vozidla.

Automatické řízení vozidla „bez přípravy“ Vozidlo, které není vybaveno z výroby komponenty pro hydraulické řízení, je nutné osadit navigačním displejem (obrazovkou), navigačním kontrolerem (řídící jednotkou), elektro-hydraulickým rozvaděčem včetně hydraulického vedení a senzorem natočení kol. V tomto případě řízení se volant vozidla neotáčí – je ovládána přímo hydraulika vozidla.


Manuální řízení

Manuální řízení

Asistované řízení

Asistované řízení

Automatické řízení

Automatické řízení

Návratnost investice

Návratnost investice

Návratnost investice

Návratnost investice

Kalendář GNSS

Kalendář GNSS

EGNOS – uživatelská podpora

EGNOS – uživatelská podpora
Ionosféra - celkový obsah elektronů (IPS - Austrálie)Ionosféra - celkový obsah elektronů (Trimble)Ionosférická scintilaceSluneční rádiový tok, čísla slunečních skvrn, stav geomagnetického poleVývoj počtu slunečních skvrn od r. 2000 a prognóza do r. 2018Hodnota indexu Kp
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.