FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

NAVIGACE, AUTOPILOTY, polní roboty

NAVIGACE pro ruční řízení, AUTOPILOTY, polní roboty


Technologie navigačních displejů GPS pro zemědělství dodává naše společnost Leading Farmers CZ, a.s. na český trh již od roku 2002. V roce 2004 byl naší společností nainstalován první GPS autopilot v České republice. Od té doby prošel vývoj navigačních displejů a systémů automatického řízení několika fázemi vývoje. Stále se zdokonalující systémy dnes umožňují automatický pohyb strojů po pozemcích včetně otáčení na souvratích a to s opakovatelnou přesností až 2 cm. K tomu je nezbytný příjem korekčního signálu, ať už z jedné základnové stanice nebo ze sítě stanic RTK VRS.

Nejvyšším stupněm automatizace pohybu strojů po pozemcích jsou autonomní stroje – polní roboty. Robotickou éru jsme v České republice otevřeli polními ukázkami v r. 2019 a od r. 2020 jsme jako první zahájili komerční použití polních robotů.

Systémy řízení zemědělských strojů


Polní roboty


Stájové roboty
Manuální řízení

Manuální řízení

Asistované řízení

Asistované řízení

Automatické řízení

Automatické řízení

Návratnost investice

Návratnost investice

Návratnost investice

Návratnost investice

Kalendář GNSS

Kalendář GNSS

EGNOS – uživatelská podpora

EGNOS – uživatelská podpora
Ionosféra - celkový obsah elektronů (IPS - Austrálie)Ionosféra - celkový obsah elektronů (Trimble)Ionosférická scintilaceSluneční rádiový tok, čísla slunečních skvrn, stav geomagnetického poleVývoj počtu slunečních skvrn od r. 2000 a prognóza do r. 2018Hodnota indexu Kp
*
Potřebujete
poradit?
*
©2024, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá tracking cookies - více informací.