FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Výsledky hnojení dusíkem podle přístroje Hydro N Tester

1.1.2006

Úvod

Pro určení optimální dávky hnojení dusíkem (N) je důležité znát množství dusíku, které může být plodině dodáno půdou během růstu. Základem většiny doporučení hnojení je množství anorganického dusíku (dusičnany a čpavek, tj. Nmin) v půdě na začátku růstu na jaře, stanovené prostřednictvím rozboru půdy. Schopnost půdy mineralizovat dusík v průběhu růstu se však na různých místech značně liší a nelze jej předpovídat na základě analýzy půdy.
Rychlý rozbor půdy, například pomocí přístroje Hydro N-Tester, lze však použít k nepřímému sledování čisté mineralizace dusíku z půdy. Od roku 1991 provádějí pracovníci v Hanninghofu výzkum zaměřený na vývoj přístroje Hydro N-Tester, který má zemědělcům umožnit optimalizovat doporučení pro místně specifické hnojení.

Výsledky hnojení dusíkem na základě doporučení podle údajů získaných přístrojem Hydro N-Tester

Analýzy rostlin lze využít k nepřímému sledování čisté mineralizace dusíku z půdy. Od roku 1989 provádějí pracovníci v Hanninghofu výzkum, jehož cílem je vyvinout nástroje, jež by zemědělcům umožňovaly optimalizovat hnojení dusíkem podle místně specifických podmínek. Tento výběr výsledků výzkumu shrnuje nejdůležitější poznatky získané až do dneška.

Výsledky hnojení podle N-Testeru v porovnání s doporučením podle oficiální poradenské služby

Relativní výnos*

Nmin + N hnojení (k N/ha)

oficiální doporučení

Hydro N-Tester

oficiální doporučení

Hydro N-Tester

1993

17 pokusů

100

100,2

189

192

1994

10 pokusů

100

100,4

221

219

Průměr

100

100,3

201

202

* Náklady na aplikaci N zahrnuty

Doporučení dávek dusíkatých hnojiv podle hodnot získaných pomocí přístroje Hydro N-Tester byla testována v letech 1993 - 1996 při 45 polních pokusech na ozimé pšenici. Bylo prokázáno, že hodnocení podle N-Testeru vedlo v průměrným hodnotám ekvivalentu výnosu na úrovni 99-102 % vypočteného ekonomického optima. Doporučení byla stejně dobrá - pokud ne lepší - jako doporučení na základě rychlého testu nitrátů (98 - 99 % vypočteného ekonomického optima).

Výsledky z 45 pokusů s ozimou pšenicí

Rok

Relativní výnos*

Vypoč. ekon. optimum**

Hydro N-Tester

1993

15 pokusů

100

99

1994

10 pokusů

100

99

1995

10 pokusů

100

97

1996

10 pokusů

100

102

* Náklady na aplikaci N zahrnuty

** Ekonomicky optimální výnos odvozená z Boydovy funkce


Přístroj Hydro N-Tester zvyšuje zisky zemědělců

Při využití přístroje Hydro N-Tester se průměrné roční výnosy zvyšují o 1,3 q/ha (viz graf) a ziskovost zemědělce o 8 %. Maximální zvýšení výnosů při využití přístroje N-Tester dosahující 5,2 q/ha, zjištěné při polních pokusech v Hanninghofu, zvýšilo ziskovost o 33 %.

Vliv použití Hydro N-Testeru na zisk

Zvýšení výnosu

q/ha

Normální výnos

q/ha

Zisk navíc*

DM/ha

Zvýšení zisku**

1,3

80

33

8 %

5,2

80

130

33 %

* 1 q pšenice = 25 DM

** průměrný zisk zemědělce při výnosu 80 q/ha = 400 DM

30z.gif
S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.