FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Výsledky dlouhodobých pokusů s NPK hnojivy

1.1.2006

Výsledky dlouhodobých pokusů s NPK hnojivy z výzkumné stanice Hydro Agri v Hanninghofu.

Během posledních dvou desetiletí množství aplikovaných P a K hnojiv překročila ve většině Evropy odběr těchto živin rostlinami z půdy. Důsledkem je zvýšený obsah P a K v mnoha půdách a snížená reakce na hnojení těmito prvky. Následně, jak se farmáři snažili snížit náklady na produkci, spotřeba NPK hnojiv se snižovala.

Od roku 1989 se vědecký tým v Hanninghofu zabývá výzkumem potřeby NPK hnojiv a vývojem optimalní strategie jejich aplikace.
V roce 1989 byly založeny dlouhodobé polní pokusy na sedmi lokalitách v Německu ke zjištění potřeby NPK hnojiv na orné půdě při pravidelném střídání plodin. Tyto pokusy také umožnily porovnání aplikací LAV a NPK hnojiv.

V průměru ze sedmi lokalit byla reakce na PK poprvé zaznamenána třetí sezónu. Výnosy se pohybovaly nahoru a dolu z roku na rok a osmého ruku byly průměrně o 3% vyšší na NPK hnojených lokalitách než na LAV hnojených.

Tyto pokusy jasně ukazují, že hnojení P a K hnojivy je stále potřebné. P a K odebraný rostlinami z půdy musí být nahrazen, májí-li být udrženy vysoké výnosy.

Další ošetření v dlouhodobých pokusech porovnávala účinnost aplikací NP, NK a NPK hnojiv v zimní pšenici. Porovnání výsledků ze šestého pokusného roku ukazují, že optimální kombinace živin je NPK.
V porovnání s LAV zvyšovaly každoroční aplikace NPK výnosy už po dvou letech.

Další ošetření v dlouhodobých pokusech s NPK hnojivy byly určeny k porovnání podzimních a jarních aplikací P a K a také k porovnání každoročních aplikací s aplikacemi prováděnými jednou za tři roky. Stejné množství NPK bylo aplikováno ke všem NPK ošetřením po celý cyklus rotace.

Výsledky po šesti letech ukazují, že každoroční aplikace NPK hnojiv signifikantně zvyšovaly výnosy v porovnání s jarními či podzimními aplikacemi jednou za tři roky.

Souhrně, dlouhodobé pokusy s NPK hnojivy v Hanninghofu ukázaly, že:
  • P i K jsou nezbytné k udržení vysokých výnosů i na úrodných půdách;
  • P a K je nejlépe aplikovat v dávkách odpovídajících jejich odběru rostlinami
  • P a K je nejlépe aplikovat každoročně na jaře


26b_cz.jpg
26c_cz.jpg
26d_cz.jpgS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.