FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Vliv přidávání inhibitorů nitrifikace k DAM na výnosy brambor

1.1.2006

Nebyl pozorován žádný signifikantní vliv inhibitorů nitrifikace na výnos brambor (průměr z 9 polních pokusů během 2 let) V letech 1995 a 1996 bylo provedeno na písčité půdě ve západním Německu 9 polních pokusů s cílem otestovat vliv přidávání inhibitorů nitrifikace k DAM na výnos brambor. Výsledky pokusů neprokázaly žádný signifikantní vliv na výnosy brambor. Detailní vyhodnocení výsledků ukazuje, že inhibitory měly tendenci výnosy v roce 1995 snižovat, zatímco v roce 1996 zvyšovat. Záznamy o počasí z těchto dvou sezón ukazují, že srážky v roce 1995 byly mnohem nižší než v roce 1996. Obsah vody v půdě by mohl vysvětlit pozitivní vliv inhibitorů nitrifikace v roce 1996. Proto budou experimenty pokračovat i v roce 1997 za použití stejných pokusných pozemků bez a se zavlažováním se zvláštním důrazem na vliv obsahu půdní vody na účinnost inhibitorů nitrifikace.

9b_cz.jpg
9c_cz.jpgS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.