FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Variabilní aplikace dusíkatých hnojiv (Zemědělec, leden 2001)

1.1.2006


V minulém roce vznikla firma Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem v Praze-Hloubětíně. Naskytla se nám příležitost položit několik otázek řediteli této společnosti Ing. Pavlu Milatovi.


Můžete nás alespoň zběžně seznámit s historií vaší firmy?

Firma Leading Farmers CZ, a.s. začala fungovat v srpnu minulého roku. Po navýšení základního jmění patří 70% akcií norské firmě Leading Farmers. Společnost stojí na dvou pilířích. Prvním je internetová aktivita, kterou jsme převzali po společnosti Hydro Czech Republic a kterou dále rozvíjíme. Druhým pilířem je prodej technologií přesného zemědělství.


Jaké služby poskytujete na internetu?

Náš internetový prostor se skládá ze čtyř základních částí. Je to část informační, komunikační, poradenská a obchodní. V informační části jsou zprávy, články a internetové odkazy. Komunikační část umožňuje komunikaci mezi jednotlivými členy tohoto prostoru a komunikaci členů s námi. V poradenské části je několik systémů zaměřených na rostlinnou výrobu. Jde například o zhodnocení efektivnosti dusíkatého hnojení v závislosti na ceně dusíku, ceně výstupů a na podmínkách dané lokality. Dále poskytujeme program pro evidenci operací v rostlinné výrobě, který se jmenuje Moje farma a v podstatě nahrazuje Sešit agronoma. V případě tohoto programu funguje přes internet zpracování dat, která k nám uživatel zašle. Dalším poradenským systémem je systém plánování hnojení a přibude také program na stanovení efektivnosti investice do podniku.Nyní pracujeme na rozvoji obchodní části internetového prostoru. Jde o katalogový prodej některých vstupů do zemědělství a aukce se zemědělskými komoditami. Tyto aukce probíhají v rámci ČR, ale jednáme I se zahraničními partnery, aby se mohli v budoucnu zapojit do obchodování. Členství v internetovém prostoru má tři úrovně. Nejvyšší úroveň dovoluje využívat všech poradenských systémů, včetně nejaktuálnější předpovědi počasí na regionální úrovni. Tato forma členství je zpoplatněná, a to ve výši 3000 Kč ročně.


Další činností, kterou se vaše firma zabývá, je prodej technologií přesného zemědělství. O které technologie jde?

Na českém, slovenském a maďarském trhu působíme jako zástupci firmy Hydro Agri Deutschland. Jsme prodejci zařízení Hydro N Senzor, což je technologie, která umožňuje variabilní aplikaci dusíku. Prodáváme také předchůdce této moderní technologie, a tím je Hydro N Tester. Hydro N Senzor je moderní technologie, která byla nasazena do běžného provozu v minulém roce. Je to zařízení, které snímá porost a umí změřit nejen obsah chlorofylu, ale také hustotu porostu. Na základě naměřených hodnot řídí dávkování N rozmetadlem nebo postřikovačem. Tuto technologii je možné využít pro variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv, a to jak pevných, tak kapalných. Již v letošním roce chceme zkoušet proměnnou aplikaci morforegulátorů a totálních herbicidů. Zatím se tato technologie využívá pro ozimou pšenici a ozimý ječmen při produkčním a kvalitativním hnojení. Výnosový přínos se pohybuje mezi 2 až 5 %, a to nemluvím o přínosu kvality produkce a dalších výhodách.


Zdroj: Časopis Zemědělec, leden 2001
Autor: Vladimír Sys
S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.