FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Únik amoniaku z močovinového hnojiva je redukován přidáváním bóru

1.1.2006

Úvod a pozadí

K úniku amoniaku z močoviny dochází za širokého spektra přírodních podmínek. Jeho rozsah závisí na půdních a klimatických podmínkách jako jsou pH půdy, vlhkost vzduchu, rychlost větru a srážky. Dřívější výzkumy prokázaly, že přidání dusičnanu vápenatého snižuje únik amoniaku. K tomu je ještě v literatuře popsán pozitivní vliv přidávání bóru na únik amoniaku. Tento vliv bóru na proces úniku amoniaku byl předmětem výzkumu.

Výsledky

Přidáváním bóru se významně snížoval únik amoniaku se zvyšujícím se obsahem bóru (graf).

3b_cz.jpgS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.