FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Požadavky na kvalitativní parametry pšenice

1.1.2006

Požadavky na kvalitativní parametry pšenice
ČSN 46 1100-2 PŠENICE POTRAVINÁŘSKÁ (změna platná od 1.7.1998)
Článek 2.3
Pšenice potravinářská se pro smluvní vztahy nebo při dodávkách posuzuje podle těchto základních hodnot *:
vlhkost max. 14,0 %
objemová hmotnost min. 780 g/litr
příměsi (podle čl. 2.1) max. 4,0 %
nečistoty (podle čl. 2.2) 0,0 %
obsah mokrého lepku v sušině (test Go) min. 25,0 %
nebo alternativně
obsah N - látek v sušině (N x 5,7) min. 12,0 %
sedimentační hodnota (SDS test) min. 55 ml
číslo poklesu (viskotest) min. 200 sec.

* pozn.: tyto parametry jsou uváděny jako smluvní a jsou platné pro smluvní vztahy mezi dodavatelem (pěstitelem) a odběratelem

Článek 4.
Dodávání (právně závazné v působnosti M.Ze)
4.1. Pšenice potravinářská musí při dodávkách odpovídat těmto hodnotám:
příměsi (podle 2.1 b)7) nejvýše 3,0 %
obsah N - látek v sušině (N x 5,7) nejméně 11,0 %
sedimentační hodnota (SDS test) nejméně 47 ml
číslo poklesu (viskotest) nejméně 160 sec.

Změna normy ČSN 461100 - 2 "Pšenice potravinářská"
1. Norma je určena pro pšenici potravinářskou pro pekárenské výrobky z kynutých těst. Pro pšenici potravinářskou pro pečivárenské použití (oplatky a sušenky) bude vypracována speciální norma do konce roku 1999.
2. Norma ukládá povinnost deklarovat odrůdu.
3. Norma zavádí nové kvalitativní parametry v článku 4-Dodávání, který je právně závazný v působnosti M.Ze.ČR:
a) Obsah bílkovin v zrně místo obsahu mokrého lepku.
b) Sedimentační test v prostředí dodecylsulfátu sodného, určující viskoelastické vlastnosti lepkové bílkoviny.

Kvalitativní parametry pro pečivárenské pšenice
- plné znění této normy se zatím připravu, předpokládaný termín dokončení je do 31.12. 1999
1. Obsah bílkovin v zrně (faktor 5,7) max. 11 %.
2. Měkká textura endospermu zrna - nízká tvrdost zrna.
3. Sedimentační test v prostředí dodecylsulfátu sodného nižší než 47 ml.
4. U viskoelastických vlastností těsta nutnost vysoké tažnosti a nízkého odporu těsta k tažnosti. To znamená alveografický poměr: resistence/tažnost menší než 0,45.

5. Deklarace odrůdy
Sedimentační test: Sedimentační test - Metoda určující kvalitativní viskoelastické vlastnosti lepkové bílkoviny. Má průkazný vysoký kladný korelační koeficient k objemu pečiva a obsahu hrubých bílkovin v zrně. Na základě hodnoty sedimentačního testu můžeme spolehlivě vyřadit odrůdy pšenic s nízkou pekárenskou jakostí. Podle používané dezintegrace zrna, roztoků činidel a způsobu míchání můžeme rozlišit sedimentační test podle:
1. ZELENYHO
2. SDS - sedimentační test.
V podmínkách ČR je zatím používán SDS - sedimentační test používající pšeničný šrot a jako činidlo roztok dodecylsulfátu sodného v kyselině octové. (Podniková norma ZZN PN 232/93).
Mezní hodnotou pro vyřazení odrůdy z kategorie pekárenská pšenice je hodnota sedimentačního testu ve výši 47 ml. Uvádí se v jednotkách ml.

Obsah bílkovin v zrně:
Obsah hrubých bílkovin v zrně - obsah všech organických dusíkatých látek v zrně (proteinů, peptidů, aminokyselin) převedených mineralizací podle Kjeldahla na anorganickou amonnou formu a následně stanovených destilací . Obsah bílkovin se získá pomocí přepočítávacího faktoru.
Potravinářská pšenice - 5,7
Krmná pšenice - 6,25

Pro stanovení obsahu hrubých bílkovin v zrně je možné použít i nechemické NIR a NIT metody. V tomto případě je nutné provést kalibraci na standardní metodu podle Kjeldahla.

Obsah hrubých bílkovin v zrně je důležitým technologickým kvalitativním parametrem pro svůj vysoký kladný korelační vztah k objemu pečiva. Uvádí se v jednotce procento.

Přílohy:
Mapa rajonizace pěstování pšenice potravinářské v České republice:
viz obrázek - MAPA 1.JPG
Graf 1 porovnává dosažené hodnoty obsahu bílkovin v zrnu v České republice a v Německu:
viz obrázek - Obsah.gif
Tabulka 1 uvádí rozdělení odrůd pšenic podle pekárenské jakosti:

Odrůdy - ÚKZÚZ

Rozdělení odrůd pšenic podle pekárenské jakosti
Pekárenská jakostelitní
IlonaBrea
Kvalita zrna:
Měrný objem pečiva (ml)557551
Komplexní hodnocení pečiva (9-1)77
Obsah bílkovin (%)12,712,6
Sedimentační test (cm3)52,863,7
Číslo poklesu (sec)334346
Vaznost mouky (ml)59,560,2
Obsah mokrého lepku (%)23,824,7
Obsah popele (%)0,570,58
Výtěžnost mouky T 550 (%)70,970,9
Objemová hmotnost (kg.hl-1)797825
HTZ (g)3944
Pekárenská jakostkvalitní
BlavaSamantaAlkaBrutaHanaVega
Kvalita zrna:
Měrný objem pečiva (ml)530525536514535541
Komplexní hodnocení pečiva (9-1)666667
Obsah bílkovin (%)12,512,413,212,613,212,2
Sedimentační test (cm3)48,054,451,950,853,853,6
Číslo poklesu (sec)300335358352387363
Vaznost mouky (ml)59,555,760,260,461,156,0
Obsah mokrého lepku (%)23,024,225,922,927,223,0
Obsah popele (%)0,580,530,590,660,550,63
Výtěžnost mouky T 550 (%)72,469,271,269,267,573,2
Objemová hmotnost (kg.hl-1)825817830788826801
HTZ (g)394343494446
Pekárenská jakostchlebová
AstellaSidaInaSiriaRexiaBokaMonaAsta
Kvalita zrna:
Měrný objem pečiva (ml)523526507518506532511507
Komplexní hodnocení pečiva (9-1)66565665
Obsah bílkovin (%)11,912,412,213,012,212,613,012,2
Sedimentační test (cm3)45,741,647,446,549,357,043,049,1
Číslo poklesu (sec)250278332332326270332338
Vaznost mouky (ml)54,857,655,559,457,655,362,258,5
Obsah mokrého lepku (%)21,521,622,125,021,523,622,020,9
Obsah popele (%)0,530,640,550,600,560,530,630,67
Výtěžnost mouky T 550 (%)70,969,469,069,672,768,869,567,3
Objemová hmotnost (kg.hl-1)793817801774784823804792
HTZ (g)3946404342414744
Pekárenská jakostnevhodná
EsticaAthletTorysaRitmoSamara
Kvalita zrna:
Měrný objem pečiva (ml)505513511504436
Komplexní hodnocení pečiva (9-1)55553
Obsah bílkovin (%)12,512,212,112,012,6
Sedimentační test (cm3)39,738,839,445,530,3
Číslo poklesu (sec)322307333370301
Vaznost mouky (ml)58,955,058,758,756,3
Obsah mokrého lepku (%)25,617,324,823,328,8
Obsah popele (%)0,670,590,610,670,57
Výtěžnost mouky T 550 (%)68,168,368,868,867,3
Objemová hmotnost (kg.hl-1)777792762751773
HTZ (g)4241493843


mapa.jpg
graf1.gifS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.