FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

NPK Online - nové pojetí variabilní aplikace fosforu a draslíku

1.1.2006

Hydro Precise - celková koncepce

Společnost Hydro Agri Deutrschland představuje novou moderní metodu mísně specifické aplikace hnojiva.

Metoda nazvaná Hydro Precise má dvě součásti:

1. Hydro NPK-On-line. Místně specifické hnojení fosforem a draslíkem s využitím GPS, včetně prvního přihnojení dusíkem na jaře. Nastavení dávky hnojení podle odčerpání živin předcházející plodinou.
2. Hydro N-Sensor umožňuje provádět místně specifické druhé a třetí přihnojení dusíkem podle měření chlorofylu v rostoucích rostlinách

NPK-On-line je novinkou ve dvou směrech:

Z agronomického hlediska: fosfor a draslík se na jaře aplikuje podle množství odčerpáného předchozí plodinou. To je výhodné v porovnání s ostatními způsoby hnojení.
Z technického hlediska: Prostřednictvím Internetu se na základě systému GIS (Geo-Information-System) vytvoří mapy obsahu fosforu a draslíku, které lze převést do palubního počítače, který řídí variabilní aplikaci hnojiva.Uživatelé systému NPK On-line potřebují: mapy výnosů předcházející plodiny, vybavení na variabilní aplikaci hnojiv, traktor s palubním počítačem, čipovou kartu a počítač s přístupem na internet.
Všechny agronomické znalosti potřebné k výpočtu optimální dávky hnojení, systém GIS i ostatní počítačové programy, které jsou nutné pro vytvoření map aplikace hnojiva, jsou k dispozici na centrálním serveru Hydro Agri Europe.

Agronomický aspekt

Za prvé se vypočítá potřebná dávka fosforu a draslíku pro příslušnou plodinu na základě jejích požadavků na živiny. V úvahu se berou i další faktory, jako předchozí plodina a meziplodina, zaorané posklizňové zbytky, organické hnojení a celkové půdní vlastnosti s ohledem na fosfor a draslík. Uživatel má možnost si vybrat vhodná NPK hnojiva na základě poměrů živin a horních a dolních limitů pro první přihnojení dusíkem podle plodiny.
Nejjednodušším způsobem, jak získat požadované informace z celého pozemku, je využití map výnosů, které se obvykle vytvářejí na základě údajů získaných prostřednictvím kombajnů. Jiné možnosti, jako prostřednictvím rozborů půdy a rostlin, jsou složitější a příslušné služby nejsou často k dispozici. Proto, se jako druhý krok, generují na základě map výnosů předchozích plodin mapy variabilní aplikace NPK. To zajišťuje optimální rozložení dávek NPK podle výnosového potenciálu plodiny.
Z těchto výnosových map není možné odvodit dávku pro přihnojení dusíkem. Proto se jako druhá složka koncepce Hydro Precise používá senzor Hydro N-Sensor, který umožňuje provést místně specifické druhé a třetí přihnojení dusíkem na základě měření chlorofylu v rostlinách. V současné době se senzor hodí pro použití pouze u obilnin.

Technický aspekt

Z technického hlediska funguje systém NPK On-line takto:Mapy výnosů se převedou z palubního počítače kombajnu na čipovou kartu a pak do osobního počítače uživatele. Potřebný software poskytují dodavatelé systémů výnosových map. Mapy výnosů se pak mohou přenést na ústřední internetový server Hydro Agri Europe. Uživatelé musí uvést rovněž celkové údaje o půdních podmínkách, organickém hnojení, předchozích plodinách a hlavní plodině. Tyto údaje se zpracují a vznikne mapa pro variabilní aplikaci NPK hnojiva, kterou lze potom přenést do osobního počítače uživatele a odtud do palubního počítače traktoru. NPK hnojivo lze pak variabilně dávkovat podle výnosových možností plodiny za použití rozmetadla s proměnlivým dávkováním. Tak získáme optimální výnosy.Výměna výnosových a aplikačních map mezi osobním počítačem uživatele a serverem společnosti Hydro Agri se uskutečňuje ve formátu ADIS (Agricultural Data Interchange Syntax, DIN 9684). Údaje se pak mohou bez potíží zpracovávat všemi palubními počítači.

Neustálý vývoj

Metoda NPK On-line společnosti Hydro Agri se může dále rozvíjet. Předpokládá se, že další vývoj povede k využití a zpracování dalších místně specifických údajů, například půdních map, místně specifických rozborů půdy a rostlin, a několikaletých výnosových map. Další možností využití systému NPK On-line může být zahrnutí i jiných plodin než jsou obilniny a jiných strategií hnojení fosforem a draslíkem. A nakonec se také mohou začít používat jiné koncepce hnojení dusíkem než je využití senzoru N-Sensor.S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.