FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Hydro N Sensor poprvé předveden veřejnosti na Slovensku

1.8.2002

Slovenský časopis Naše pole otiskl ve svém letošním sedmém čísle článek o předvedení prvního Hydro N Sensoru používaného na Slovensku veřejnosti. Název článku je poněkud zavádějící, článek totiž hovoří o dvou tématech - N Sensoru a systému navigace po pozemku podle GPS signálu (neviditelné kolejové řádky), ale v názvu článku je pouze téma neviditelných kolejových řádků. Uvádíme zde tu část čláku, která pojednává o Hydro Sensoru.


Systém používania neviditeľných koľajových riadkov (Naše pole 7/2002)
Katarína Orságová

(část článku)

Podujatie, ktoré organizoval podnik služeb TESPO AK, spol. s. r. o., Myjava, (vytvorený firmou AGROKUSTRA, spol. s. r. o., Skalica a PD Poriadie) a firma AGRIO-postrekovače s. r. o.,Poniky,bolo plné noviniek z oblasti poľnohospodárskej techniky.
Prítomní poľnohospodári so záujmom sledovali prednášky, ktoré odzneli v prvej časti podujatia a teoreticky predvedené prístroje si mohli následne overiť při praktickej ukázce. Živú diskusiu vyvolal príspevok Ing. Pavla Milatu z firmy LEADING FARMERS, Česká republika, ktorý hovoril o presnom poľnohospodárstve se zameraním na N-hnojenie. Predvádzaný systém HYDRO N Senzor, nazývaný aj ako „šiesty zmysel v poľnohospodárste“ dokáže zmerať až 50m2 porastu za jednu sekundu. Ide o unikátnu technológiu, ktorá je určená na variabilné dávkovanie dusíkatých hnojív na základe optického merenia obsahu chlorofylu a hustoty porastu. Optické senzory merajú parametre slnečného svetla odrazeného od porastu v štyroch roznych smeroch a na základe týchto údajov je palubným počítačom, podľa kalibračnej krivky stanovená optimálná dávka aplikačná dávka dusíka pre príslušnú časť pozemku.Táto informácia je prenesená do riadiaceho počítača a umožňuje tak variabilnú aplikáciu dusíka. Hydro N Senzor je namontovaný na kabíne traktora alebo samochodného postrekovače či rozhadzovača tak, aby nenarúšal predvádzku stroja a pracovník aby mal nerušený výhlľad na porast. Hydro N Senzor je potrebné nastaviť jednotlivo na každý pozemok. Nastavenie je jednoduché a spočívá v zmeraní malej referenčnej pozemku. Na tejto malej ploche sa pre príslušnú plodinu a odrodu pomocou ručného chlorofylmetra (Hydro N Tester) stanoví optimálne množstvo dusíka a to sa potom priradí k hodnote získanej N Senzorom . Ak je N Senzor vybavený GPS anténou, umožňuje spracovať namerané dáta do prehľadných máp. O prínose toho systému svedčia aj výsledky viacoročných pokusov v Českej republike. V r. 2001 bolo zistené priemerné zvýšenie vynosov ozimej pšenice o 460 kg.ha-1 (8,5%), čo je o 3,2 percentuálneho bodu lepšie jako v roku 2000, kedy sa priemerný výnos zvýšil o 5,3%.Výsledky poľných pokusov z Německa potvrdzujú tuto tendenciu, při nich bolo zistené zvýšenie výnosov o 316 kg.ha-1.Tento systém je možné použít len na produkčné hnojenie dusíkom, nie je vhodný pre regeneračné hnojenie, kedy je vytvorená eště len malá listová plocha. Při zakúpení tohoto zaridenia sa počítá s návratnosťou v priebehu dvoch rokov.S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.