FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Hydro N Sensor - nový koncept optimalizace místně specifického hnojení dusíkem

1.1.2006

Prototyp přístroje Hydro Sensor pracuje od jara roku 1997. Koncepce tohoto nového postupu je uvedena níže.
Optický senzor, namontovaný na předek traktoru, byl vyvinut pro měření požadavků plodin na dusík. Údaje zjištěné senzorem se přímo přenášejí do rozmetadla. Protože se měří během hnojení, není nutné vynakládat další výdaje na získávání údajů.
Mapy předložené při nezávislé prezentaci ukazují příklady rozdílů intenzity hnojení v různých částech pole při druhém přihnojení dusíkem. Uvedené dávky byly vypočteny pomocí senzorového systému a přímo využity rozmetadlem s proměnlivým dávkováním hnojiva.
Předběžné výsledky pokusů ukazují, že hnojení řízené pomocí senzorů vede k rovnoměrnějším a mírně zvýšeným výnosům.

Optické měření obsahu chlorofylu

Systém určuje potřebné optimální hnojení dusíkem pomocí senzorů přímo během hnojení. Údaje senzorů se přímo převádějí pomocí připojeného počítače na aplikační dávku. Výsledná dávka se potom rozmetá speciální technikou pro proměnlivou intenlivým dávkou. Dávka dusíku se tak neustále upravuje podle potřeb rostlin. Senzory měří obsah chlorofylu, který spolehlivě ukazuje skutečnou potřebu dusíku u rostlin a tedy i jeho optimální dávku. Tato technika umožňuje zohledňovat různou úrodnost půdy na různých místech v rámci pozemku.

Vedoucí postavení

Na systémech místně specifické míry hnojení pracuje v současné době řada jiných ústavů. Jejich přístupy však už nezabývají následnou potřebou dusíkatého hnojení. Společnost Hydro Agri má díky svému výzkumu v Hanninghofu celosvětově vedoucí postavení na tomto výzkumném poli. Technický převod údajů získaných senzorem na proměnlivou dávku dusíku zajišťuje spolupráce firem Amazone (technika pro rozmetání hnojiv) a AGCO/Massey Fergusson (palubní počítač). Systém byl představen na významném veletrhu Agritechnica '97 v Německu, kde získal zlatou medaili, a na veletrhu Agromek v Dánsku.

V roce 1997 uskutečnilo evropské výzkumné středisko společnosti Hydro Agri v Hanninghofu v Dülmenu řadu polních pokusů se dvěma prototypy senzoru N-Sensor. S pomocí těchto senzorů bylo variabilní dávkou hnojeno zhruba 750 ha ozimé pšenice. Při stejné dávce dusíku aplikované stejnoměrně i proměnlivě vedlo hnojení s proměnlivým dávkováním k průměrně o 1 % vyšším výnosům. Nárůst výnosů se zvyšuje s rostoucí výměrou pozemků.

Výhledy do budoucna

Hnojení s využitím senzoru Hydro N-Sensor má nejen pozitivní vliv na výnosy, ale také na ziskovost výroby obilnin. Optimalizace hnojení dusíkem speciálně pomocí místně proměnlivého dávkování má rovněž pozitivní vliv na efektivnost využití dusíku, obsah bílkovin, rezidua Nmin v půdě při sklizni, snížení ukládání dusíku, stejnoměrnost dozrávání zrna a na snížení výskytu chorob. Společnost Hydro Agri proto například zvažuje vytvoření map na základě měření senzoru, které by se mohly využívat přo místně proměnlivé dávkování při aplikaci prostředků na ochranu rostlin.

Další optimalizace koncepce senzoru N-Sensor lze zohledněním zkušeností zemědělců. Využití výnosových map, obsahujících údaje soustředěné za řadu let, může tuto metodu dále zlepšit. V roce 1998 je při polních předváděcích akcích v Německu, Švédsku, Dánsku, Velké Británii, Francii a České republice používáno devět prototypů. V tomto rámci bude rovněž vyzkoušena kompatibilita senzoru Hydro N-Sensor s palubními počítači a rozmetadly s proměnlivým dávkováním jiných výrobců. Budou-li letošními pokusy potvrzeny pozitivní zkušenosti z roku 1997, bude možné tyto senzory zavést jako prostředek pro pěstitele obilnin v roce 1999.S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.