FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

GPS versus pěnové značkovače

1.1.2006

18 důvodů pro nahrazení pěnových značkovačů systémem rovnoběžných pracovních jízd AgGPS

Řízení pracovních jízd podle GPS je spolehlivější a přesnější než podle pěnového značení

Polní pokusy srovnávající aplikaci podle GPS s pěnovým značkováním ukazují, že při použití systému rovnoběžných pracovních jízd AgGPS Parallel Swathing Option (AgGPS PSO) dosahují zkušení řidiči zemědělských strojů pravidelně méně než 1,5 % překrytí a vynechání pracovního záběru. Příčná chyba pozice jízdy v polních podmínkách se pohybuje do 0,6 m. Nicméně výsledky se mohou lišit podle dovedností řidiče a kvality diferenčního GPS signálu. Testy, o kterých se zde zmiňujeme, byly prováděny na postřikovači se záběrem 24 m.

V ideálních podmínkách pro použití pěnových značkovačů se dosahuje při navigaci podle GPS systému i podle pěnového značkování podobného překrytí a vynechání záběru. Při aplikaci kotoučovými rozmetadly nebo při postřiku za podmínek, které nejsou ideální pro pěnové značení , např. špatná viditelnost, vítr, nízká vlhkost, nerovný povrch pozemku, vysoký porost atd., je řízení podle GPS spolehlivější přesnější než podle pěnových značkovačů.

Aplikace podle GPS je ideální pro aplikaci pevných hnojiv kotoučovými rozmetadly

Kotoučová rozmetadla hnojiv nemohou používat pěnové značkování. Řidič stroje musí odhadnout správný směr jízdy pouze na základě své zkušenosti. GPS navigační systém však řidiči přesně ukazuje optimální dráhu.

Používání navigačního systému AgGPS PSO je jednoduché

Ačkoli je technologie, která se skrývá za označením GPS, velmi komplexní, její používání je jednoduché. Základní úroveň používání v polních podmínkách není o nic složitější než vypínání a zapínání jednotlivých ramen postřikovače.

GPS navigační systém umožňuje řidiči dokončit aplikaci na pozemku, i když se už stmívá

GPS navigace je efektivní jak ve dne, tak v noci. Není třeba ukončit práci proto, že již není vidět značkovací pěnu.

GPS navigace poskytuje efektivní vodítko v jakékoli vzrostlé kultuře

V hustě setých plodinách (obiloviny, řepka, hrách atd.) má značkovací pěna tendenci propadávat porostem na zem, kde není vidět, zatímco při použití satelitní GPS navigace tento problém neexistuje.

GPS systém funguje i když je chladno

Řidiči, kteří zažili čekání do poledne, až pěna v hadici značkovače roztaje, budou této výhodě rozumět.

Satelitní GPS navigace funguje i za nízké vlhkosti a na velkých pozemcích

Pěnové značkovače se nedají používat za horkého suchého počasí nebo na velkých pozemcích, kde je doba návratu na místo označené pěnou při předchozí jízdě je příliš dlouhá. Systém rovnoběžných pracovních jízd podle GPS umožňuje aplikovat bez ztráty vodítka celé pracovní jízdy na těchto dlouhých pozemcích.

GPS navigace nemá žádné opakované provozní a udržovací náklady

Navigace podle GPS eliminuje nutnost nakupovat značkovací pěnu a čistící prostředky na pěnový zásobník. Náklady na satelitní DGPS signál jsou cenově kompetitivní s náklady na provozování pěnového značkovače.

Řízení strojů podle GPS systému snižuje únavu řidiče a namáhání očí

Systém rovnoběžných pracovních jízd AgGPS umožňuje řidiči stroje udržovat správnou polohu vzhledem k předchozí jízdě a přitom se dívat přímo před sebe! Světelná lišta systému je umístěna v periferním zorném poli řidiče a eliminuje nutnost opakovaně se dívat do stran nebo dozadu a srovnávat konec ramen s pěnovým značením z předchozí jízdy.

Navigace podle GPS snižuje ztrátové časy

Čas, který byl dříve stráven plněním pěny do zásobníků, je nyní možné využít pro aplikaci. Čas se dále šetří zvýšenou přesností. Přesné satelitní navádění snižuje čas, který je běžně spotřebován na postřik části pozemku dvakrát (v důsledku překrytí záběru).

Satelitní navigace může být využívána i v noci

Účinek mnoha pesticidů je významně zvýšen, jsou-li aplikovány večer, v noci, časně ráno nebo za mlhy. Toto zejména platí pro systemické pesticidy, které jsou při vyšší vlhkosti rychle přijímány rostlinami. Navíc mnoho rostlinných druhů v noci napřimuje své listy, čímž je vystavena většímu účinku pesticidů i spodní strana listů, kterou preferuje mnoho druhů škodlivých činitelů.

Řízení podle satelitní navigace snižuje spotřebu chemikálií

Redukce plochy, kde došlo k překrytí záběrů postřikovače snižuje množství aplikovaných chemikálií. Tím se snižuje vliv na životní prostředí a zvyšuje ziskovost operací.

Řízení podle satelitní navigace není ovlivněno výkyvy ramen ani větrem

Větrem odfouknutá pěna a výkyvy ramen mohou výrazně snížit rovnoměrnost pracovní šířky záběru. Navigace podle GPS není těmito okolnostmi ovlivněna.

Aplikace podle GPS nevyžaduje užívání pěnového barviva

Nepotřebujete žádné pěnové barvivo, řidič může aplikovat v jakkoli zbarvené plodině bez zastávek kvůli barvivu přidávanému do pěnového značkovacího systému.

GPS navigace vás ušetří od míchání pěny

Řízení podle GPS Vás osvobozuje od manipulace s dodatečnými znečišťujícím chemikáliemi.

GPS navigační systém může být nastaven pro jemné vyladění způsobů pojezdu po pozemku

V případě, že překrytí záběru způsobuje poškození porostu aplikovanou chemikálií, pracovní šířka záběru může být nastavena o něco větší, než je šířka ramen. V opačném případě, je-li cílem nevynechat v žádném případě žádnou část pozemku, je možné nastavit pracovní šířku záběru nepatrně nižší, než je šířka ramen.

Znalost přesné výměry pozemku znamená přesné aplikační dávky a přesné vyúčtování

GPS anténa a přijímač AgGPS 132 měří výměru pozemků, to znamená přesné aplikační dávky a správné vyúčtování v případě poskytování služeb.

Rychlejší návratnosti investice se dosáhne využitím GPS/DGPS antény Trimble AgGPS 132 pro další operace ve sféře přesného zemědělství

Anténa Trimble AgGPS 132 může být použita jako zdroj GPS/DGPS dat pro výnosové monitory, aplikátory hnojiv a pesticidů s variabilním dávkováním, mapování, odběry vzorků, „crop scouting“ atd.S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.