FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

GPS navigační systémy v rostlinné výrobě = přesnost a efektivita

23.7.2006

Přesného určení polohy antény, která pracuje vtomto systému, je možno využít pro velké množství operací přímo při pěstování plodin i pro vytvoření informačních systémů sloužících pro podporu rozhodování (DSS - decision support systems). Systém GPS tak nepřímo umožnil i vznik tzv. přesného zemědělství (precision farming) a vsoučasnosti se využívá pro manuální a automatické navádění zemědělských strojů při pohybu po pozemcích (aplikace agrochemikálií, zpracování půdy, mechanická kultivace, setí, sklizeň) , při variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů a při setí svariabilním výsevkem a dále při sběru dat a mapování („field scouting“, hranice pozemků, výměry, vzdálenosti, překážky na pozemcích, cesty a další bodové, liniové a plošné prvky).

Vedoucí světovou firmou voblasti GPS pro zemědělství je americká firma Trimble, kterou vČeské republice zastupuje autorizovaný distributor LeadingFarmers CZ, a.s. Sortiment výrobků firmy Trimble umožňuje využití GPS ve všech zmíněných oblastech.

Systém rovnoběžných jízd po pozemku AgGPS PSO slouží jako vodítko řidiče stroje pro dodržování přesných roztečí při jízdě sdecimetrovoupřesností. Skládá se zGPS/DGPS antény a přijímače a světelné lišty, popř. je možné přidat displej a zařízení pro ukládání dat o jízdách. Řidič stroje sleduje vperiferní části svého zorného pole zbarvení LED diod na světelné liště. Pokud jede přesně ve správné vzdálenosti od předchozí jízdy, vidí zelenou barvu diod ve středu lišty, při odchylce polohy vpravo či vlevo se rozsvěcují červené diody dále od středu dle směru a velikosti odchylky. Systém dále poskytuje velké množství dalších funkcí jako označování souvratí a varování při jejich přejíždění, navigaci do místa přerušení aplikace, počítání pořadí záběru, přesné měření ploch pozemků a délek, aplikované plochy, výpočet průměrné odchylky od správné polohy při aplikaci aj. Jízdy po pozemku lze provádět po přímkách i po křivkách svelkým množstvím variant. AgGPS PSO navigační systém se používá při aplikaci pesticidů a hnojiv tam, kde nejsou kolejové řádky, při přípravě a zpracování půdy a nově byl vyzkoušen i pro navádění při setí vobtížných podmínkách.

AgGPS PSO přináší výrazné zvýšení přesnosti roztečí jízd, zvýšení rychlosti strojů, snížení únavy řidiče, možnost orientace bez omezení i vnoci, za mlhy, při velké prašnosti. Ztoho vyplývají značné úspory aplikovaných agrochemikálií, pohonných hmot, zvýšení denního výkonu strojů, eliminace negativních účinků nedodržení pracovního záběru při postřicích (fytotoxicita voblastech spřekrytím záběrů, vliv na spodní vody).

Nejnovějším produktem firmy Trimble je automatické řízení traktorů a samochodných strojů na pozemcích dle GPS bez zásahu řidiče - Trimble Autopilot, a to buď spřesností 1 cm (RTK Autopilot) nebo spřesností decimetrovou (DGPS Autopilot). Tento systém je revolucí vpolních operacích srovnatelnou snad se zavedením používání traktorů před sto lety.

Navigační systémy Trimble AgGPS PSO již používají desítky podniků vČR a revoluční Trimble Autopilot se objeví na českých polích již vroce 2004.

Pavel MilataS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.