FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Valná hromada

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY


Všem akcionářům společnosti


Vážení akcionáři,


představenstvo obchodní společnosti Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem Praha 14, Klánovická 485/43, PSČ 198 00, IČ: 26 20 72 14 (dále jen společnost), tímto svolává


mimořádnou valnou hromadu


společnosti, která se bude konat dne 23. 11. 2019 v sídle společnosti na adrese Klánovická 485/43, Praha 14 od 14:00 hodin.


Pořad jednání valné hromady:  1. zahájení jednání valné hromady (prezence, zápis do listiny přítomných akcionářů),
  2. výběr a schválení auditora pro rok 2020
  3. změny v odměňování členů představenstva
  4. závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 7. kalendářní den před jejím konáním.
Prokázání totožnosti je možné občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.


V Praze dne 22. 10. 2019


…………………………………..
Ing. Pavel Milata
předseda představenstva
Leading Farmers CZ, a.s.
S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.