FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

eShop

Yara N-Tester nový (CZ)


Yara N-Tester nový (CZ)
Běžná cena
51 000 Kč
Vaše cena
49 000 Kč
Vaše cena s DPH
59 290 Kč
P/N
NT202
Skladem
do týdne
Yara N-Tester nový (CZ)

YARA N-Tester - dusík jako na lékárenských vahách
N-Tester je ruční přístroj, který umožňuje provádět rychlá, snadná a přesná měření v průběhu celého vegetačního období a na jejich základě určovat přesnou potřebu dusíku. Umožňuje zohlednit změny v potřebě dusíku, k nimž u plodin dochází v důsledku mineralizace organického dusíku a hnojení průmyslovými hnojivy. Výsledkem jsou přesnější doporučení aplikace dusíku, což zvyšuje zisk a minimalizuje dopady na prostředí. Nyní Vám nabízíme inovovaný typ s vnitřní pamětí.S D Í L E T   N A :N-Tester funguje na principu měření obsahu chlorofylu v listech, který významně závisí na stavu dusíkaté výživy rostliny. Měření se u obilovin provádějí sevřením nejmladšího plně vyvinutého listu do měřicích čelistí přístroje. Z třiceti náhodných měření v různých místech pozemku N-Tester určí průměrnou hodnotu obsahu chlorofylu a následně zobrazí doporučenou dávku dusíku pro příslušnou plodinu, odrůdu a růstovou fázi na základě interní databáze, kterou lze každoročně aktualizovat.


Intenzivní polní kalibrační pokusy prováděné od roku 1992 firmou Hydro Agri (současný název firmy je YARA Agri International) a oficiálními výzkumnými ústavy v různých zemích Evropy ukázaly vynikající korelaci mezi měřeními provedenými N-Testerem a potřebou dusíku u obilovin. Měření prováděná N-Testerem jsou výrazně ovlivněna odrůdami plodin a jejich růstovým stádiem. Proto je nutné pro správné doporučení používat odrůdové korekční tabulky, které se každoročně doplňují o nové odrůdy.


Od roku 1992 se v České republice, Francii, Německu, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii a dalších zemích prováděly rozsáhlé série pokusů, které měly prokázat schopnost N-Testeru zvyšovat ziskovost pěstování plodin. Výsledky těchto pokusů prokázaly přínos vyjádřený přírůstkem hrubé marže v rozsahu 300 až 700 Kč/ha/rok. Testy také prokázaly, že pomocí N-Testeru lze dosáhnout výrazného zvýšení obsahu bílkovin v zrnu. Na základě těchto testů byl N-Tester ve Francii a v Německu přijat za oficiálně uznávanou nejlepší metodu pro doporučování dávek dusíku za vegetace.


Již v roce 1995 také ÚKZÚZ doporučil N-Tester pro použití v běžné zemědělské praxi v České republice.


Nezbytný při polní kalibraci N-Sensoru.


Specifikace:
přístroj pro kontaktní měření, primárně určen pro optimalizaci dusíkaté výživy plodin
měřená veličina: nepřímé měření obsahu chlorofylu
princip měření: rozdíl optické hustoty na 2 vlnových délkách
zdroj světla: 2 LED
receptor světla: 1 křemíková fotodioda, velikost měřicí plochy 3 x 2 mm
maximální tloušťka měřeného listu: 1,2 mm
způsob měření: vložením měřeného listu mezi měřicí čelisti, naměřená hodnota se objeví až po 30 měřeních jako průměrná hodnota
klávesy: 4 klávesy a hlavní páčkový vypínač
displej: 128 x 64 pixelů
paměť: 2 MB flash
napájení: 2 AA baterie (1,5 V)
životnost baterií: až 20 000 měření
rozměry: 78 x 164 x 49 mm
hmotnost: cca 200 g (bez baterií)
PC interface: USB se SW pro komunikaci s OS Windows
*
Potřebujete
poradit?
*
©2021, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.