FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Naše články

Používání hnojiv podle skutečné potřeby

1.1.2006

Zdroj: International Herald Tribune, 7. června 2001Společnost Norsk Hydro, jako jedna z vedoucích výrobců průmyslových hnojiv na světě, hraje hlavní roli v trvale udržitelném rozvoji zemědělství. Společnost Norsk Hydro používá své vlastní principy ochrany životního prostředí i v oblasti zemědělství , řekl K. Rafn, vicepresident pro komunikaci divize Hydro Agri. Hydro Agri provádí rozsáhlý výzkum v oblasti používání minerálních hnojiv s cílem aplikovat hnojiva přesně. To znamená rozdělit množství živin tak, aby nemohlo dojít vlivem nadměrného používání hnojiv k poškození ovzduší a vody. Jak řekl Joachim Lammel, ředitel pro výzkum aplikace hnojiv: “Používání minerálních hnojiv je nutností pro stabilitu zemědělství, protože nahrazuje živiny odčerpané sklizní. Jestliže se ovšem používá nepřiměřené množství hnojiv, je to také nebezpečné. Hydro Agri vyvinulo soubor metod, které využívají špičkové nástroje, které řeší tuto problematiku. HydroPlan je počítačový program, poskytující poradenství v oblasti správného stanovení množství hnojiva, které má být použito pro následnou plodinu. Pro správné stanovení bilance živin a množství hnojiva jsou potřebné údaje o půdě, výnosu a osevním sledu. Hydro NPK Online je internetová služba, která poskytuje farmáři aplikační mapy, jež zohledňují variabilitu potřeby živin a heterogenitu pozemku. Tato metoda slouží k tomu, aby se farmář vyhnul tomu, že některá místa na pozemku přehnojí a jiná se zase nepohnojí dostatečně. Hydro N Tester je ruční přístroj, který měří obsah dusíku v rostlině. Pomáhá farmáři odpovědět na jinak obtížnou otázku: Kolik dusíkatého hnojiva použít a kdy.Dokonalejší přístroj je Hydro N Sensor, který pracuje na principu dálkového snímání porostu a umožňuje variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv. Je umístěný na kabině traktoru. V průběhu aplikace snímá porost. Zařízení funguje online, což znamená, že v jeden okamžik probíhá zároveň měření porostu i aplikace hnojiva. Hnojiva aplikovaná pomocí Hydro N Sensoru zvyšují výnos plodin. Švédská asociace Skanska Lantmannen udělila N Sensoru cenu za ochranu životního prostředí a uvedla: “Jestliže se přehnojuje velký pozemek, tak i malé snížení vyplavování dusíku má velký vliv na životní prostředí”.

preclogo3.gifS D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.