FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Řádná valná hromada

Pozvánka na jednání valné hromady


Všem akcionářům společnosti


Vážení akcionáři,


představenstvo obchodní společnosti Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem Praha 14, Klánovická 485/43, PSČ 198 00, IČ: 26 20 72 14 (dále jen společnost), tímto svolává


řádnou valnou hromadu společnosti,


která se bude konat dne 11. 5. 2019 v sídle společnosti na adrese Klánovická 485/43, Praha 14 od 14:00 hodin.


Pořad jednání valné hromady:  1. zahájení jednání valné hromady (prezence, zápis do listiny přítomných akcionářů),
  2. volba orgánů valné hromady,
  3. projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018,
  4. projednání vyjádření dozorčí rady ohledně přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018,
  5. projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018,
  6. projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 ověřené auditorem,
  7. projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2018,
  8. závěr valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 7. kalendářní den před jejím konáním.
Prokázání totožnosti je možné občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.


Účetní závěrka za rok 2018
Účetní závěrka je pro akcionáře společnosti od 11. 4. 2019 až do dne konání valné hromady přístupná k nahlédnutí vždy od 9:00 hodin do 16:00 hodin v sídle společnosti.


V Praze dne 10. 4. 2019,
Ing. Pavel Milata,
předseda představenstva
Leading Farmers CZ, a.s.


Pozvánka ke stažení
S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
©2020, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.