FacebookyouTube
Přihlášení  |  Registrace     •     

Mimořádná valná hromada

Pozvánka na jednání valné hromady


Všem akcionářům společnosti

Vážení akcionáři,

představenstvo obchodní společnosti Leading Farmers CZ, a.s., se sídlem Praha 14, Klánovická 485/43, PSČ 198 00, IČ: 26 20 72 14 (dále jen společnost), tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu
společnosti, která se bude konat dne 28. 1. 2021 v notářské kanceláři notáře Petra Oulíka na adrese Martinská 360/2, Praha 1 od 9:00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:
  1. zahájení jednání valné hromady (prezence, zápis do listiny přítomných akcionářů),
  2. volba orgánů valné hromady
  3. změny ve stanovách společnosti
  4. volba dozorčí rady a představenstva
  5. schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva
  6. jmenování auditora pro ověření účetní závěrky
  7. změny v odměňování členů představenstva
  8. závěr valné hromady.


Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle stanov společnosti 7. kalendářní den před jejím konáním.

Prokázání totožnosti je možné občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.


V Praze dne 27. 12. 2020
Ing. Pavel Milata
předseda představenstva
Leading Farmers CZ, a.s.

Pozvánka ke stažení

S D Í L E T   N A :
*
Potřebujete
poradit?
*
Klikněte
si slevu
*
©2021, Leading Farmers CZ, a.s.
Tento web používá cookies - více informací. Pokračováním souhlasíte s jejich použitím.